Keyboard:
IBM Personal ˜︎‵️ !1 @2 #3 $4 %5 ˆ6 &7 🞸︎8 (9 )0 += Q W E R T Y U I O P {[ }] A S D F G H J K L :; Z X C V B N M <, >. ∕︎ Z Y A Z Q W ˜︎ !1 @2 #3 $4 %5 ˆ6 &7 🞸︎8 (9 )0 {[ }] Q <, >. P Y F G C R L ∕︎ += A O E U I D H T N S :; Q J K X B M W V Z Computer F1 F2 Esc 🠄 NumLock ScrollLockBreak F3 F4 ⭰︎⭲︎ }] 7Home 8🠙︎ 9Pg Up F5 F6 Ctrl "’︎ ‵️ 4🠘︎ 5 6🠚︎ + F7 F8 🠉 ¦︎⧵︎ 🠉 PrtSc🞸︎ 1End 2🠛︎ 3PgDn F9 F10 Alt CapsLock OIns .Del Computer AT CapsLock NumLock ScrollLock F1 F2 ¦︎⧵︎ 🠄 Esc NumLock ScrollLockBreak SysReq F3 F4 ⭰︎⭲︎ Enter   ⮠︎ 7Home 8🠉︎ 9Pg Up PrtSc🞸︎ F5 F6 Ctrl "’︎ 4🠈︎ 5 6🠊︎ F7 F8 🠉 Shift / 🠉 Shift 1End 2🠋︎ 3PgDn + F9 F10 Alt CapsLock OIns .Del Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 PrintScreenSysRq ScrollLock PauseBreak NumLock CapsLock ScrollLock (9 )0 🠈 Backspace Insert Home PageUp NumLock ∕︎ 🞸︎ Tab⭰︎⭲︎ ¦︎⧵︎ Delete End PageDown 7Home 8🠉︎ 9Pg Up + Caps Lock F J "' ⮠   Enter 4🠈︎ 5 6🠊︎ 🠉Shift 🠉Shift 🠉︎ 1End 2🠋︎ 3PgDn Enter Ctrl Alt Alt Ctrl 🠈︎ 🠋︎ 🠊︎ 0Ins .Del F J 5 Ctrl Win Alt Alt Win Menu Ctrl NUMLOCK CAPSLOCK SCROLLLOCK PROGRAM F11 F12 Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 PrintScreenSys Rq ScrollLock PauseBreak ProgrmMacro SuspndMacro RepeatRate Remap F1 F2 ˜︎‵️ !1 @2 #3 $4 %5 ^6 &7 🞶8 (9 )0 += ¦︎⧵︎ 🠄 Insert Home PageUp NumLock ∕︎ 🞶 - F3 F4 Tab⭰︎⭲︎ Q W E R T Y U I O P {[ }] Enter⮠︎ Delete End PageDown 7Home 8🠕︎ 9Pg Up + F5 F6 Caps Lock A S D F G H J K L :; "' 🠕︎ ⭧︎ 4🠔︎ 5 6🠖︎ F7 F8 ⇧︎Shift Z X C V B N M <, >. ∕︎ ⇧︎Shift 🠔︎ 🠖︎ 1End 2🠗︎ 3Pg Dn Enter F9 F10 Ctrl 🞶 Alt Alt ¦︎⧵︎ Ctrl ⭩︎ 🠗︎ ⭨︎ OIns .Del PrintScreenSys Rq PauseBreak Caps Lock F J 5 Win Win Menu 🞸︎8 Backspace Tab |⧵︎ Caps Lock "' Return Shift Shift Option ⌘︎ Enter Option Clear = ∕︎ 🞸︎ Return 7 8 9 4 5 6 + Shift 🠙︎ 1 2 3 Enter Option ⌘︎ |⧵︎ 🠘︎ 🠚︎ 🠛︎ 0 . esc !1 @2 #3 $4 %5 ˆ6 &7 🞸︎8 (9 )0 += delete clear = ∕︎ 🞸︎ tab Q W E R T Y U I O P {[ }] return 7 8 9 + control A S D F G H J K L :; "' 4 5 6 shift Z X C V B N M <, >. ∕︎ shift 1 2 3 enter capslock option ⌘︎ ˜︎‵️ |⧵︎ ⇠️ ⇢️ ⇣️ ⇡️ 0 . 🠙︎ 🠛︎ 🠘︎ 🠚️ ESC !↿️ @2 #Ʒ️ $4 %5 Λ️6 &7 🞸︎8 (9 )O += ~‵️ BACKSPACE 7 8 9 TAB Q W E R T Y U I O P {[ }] RETURN DEL 4 5 6 , CTRL CAPSLOCK A S D F BELLG H J K L :; "' | ↿️ 2 Ʒ️ ENTER SHIFT Z X C V B N M <, >. ?∕︎ SHIFT LINEFEED 0 ·️ 7 8 9 4 5 6 , G ↿️ 2 Ʒ️ ENTER 0 ·️